GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze bepalingen (de "Voorwaarden") zijn de bepalingen waaronder de MyUniqueMoments™ applicatie (de "App") aan u (de "Gebruiker" ter beschikking wordt gesteld). Lees deze voorwaarden aandachtig door. Door het vakje aan te vinken bij het downloaden van de App of de updates ervan en/of door de App te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden maken deel uit van een bindend contract.

1.INFORMATIE OVER ONS

1.1 De App is ontwikkeld in opdracht van Nutricia Research BV, Nederland, met hoofdkantoor aan de Uppsalalaan 12, 3584 CT, Utrecht, Nederland, en is bedoeld om te worden verstrekt door het bedrijf Danone ("Danone") bestaande uit Danone SA, haar dochterondernemingen, en andere rechtspersonen in gemeenschappelijk eigendom. "Wij", "onze" en "ons" in deze Voorwaarden verwijzen naar Nutricia Research BV
1.2 Wij steunen de wereldwijde volksgezondheidsaanbeveling van de WHO waarin wordt opgeroepen tot exclusieve borstvoeding gedurende de eerste zes maanden van het leven, gevolgd door de introductie van veilige en geschikte aanvullende voedingsmiddelen daarna. Wij moedigen voortgezette borstvoeding aan voor maximaal twee jaar na de eerste zes maanden, naast de introductie van veilige en geschikte aanvullende voedingsmiddelen na de leeftijd van zes maanden.
1.3 Wie is de "Gebruiker"? Gebruiker betekent een persoon die, via de App die op zijn/haar eigen apparaat is geïnstalleerd, gebruik maakt van de Diensten (hieronder gedefinieerd) die door de App worden aangeboden.

2.APP ALLEEN BEDOELD VOOR BEPERKT GEBRUIK

2.1 Onder voorbehoud van naleving door de gebruiker van deze voorwaarden en onder de bepalingen die in deze voorwaarden zijn uiteengezet, verlenen wij de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de App te gebruiken.
2.2 De App is bedoeld om ouders te helpen bij hun dagelijkse opvoedingstaken door de groei van hun kinderen bij te houden. De App informeert en instrueert de ouders en andere familieleden door hen informatie te geven over voeding, ontlasting en andere belangrijke factoren tijdens de groei van een kind, zoals slapen, mijlpalen en voeding. De App heeft uitgebreide trackers voor ontlasting, voeding, huilen, slapen, symptomen, medicatie, groei en voedingswaarde. Daarmee is het mogelijk om een digitaal dagboek bij te houden van de ontwikkeling van het kind. De nieuwste AI-technologieën, zoals beeldherkenning, zijn geïntegreerd om de gebruikerservaring te verrijken en gebruikers te ondersteunen/instrueren ("Diensten").
2.3 Let op: de informatie in de App bevat of vormt geen medisch advies en is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het begeleiden of bewaken van medische behandelingen en bieden geen medische diensten. Voor zover mogelijk op basis van de wet, accepteert Nutricia geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van de inhoud van, of het gebruik van de App of de sites die zijn gelinkt aan de App. De App is niet bedoeld voor gebruik als medisch apparaat. Het gebruik van de App door de Gebruiker leidt niet tot een professionele zorgverlener-relatie tussen ons en de Gebruiker.
2.4 De app kan worden gedownload in de online winkels: App Store (voor iOS) en Google Play (voor Android). Om de App te activeren is een internetverbinding vereist.

3.VEILIGHEID

3.1 Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat de App redelijkerwijs vrij is van fouten en schadelijke code, en dat de App geen nadelige invloed heeft op het apparaat waarop de App wordt geïnstalleerd. Voor zover wettelijk toegestaan accepteren wij echter geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door virussen of door de inhoud van of door het gebruik van de App of sites die aan de App zijn gekoppeld.
3.2 De Gebruiker mag niet proberen de kwetsbaarheid van de App of een gerelateerd systeem of netwerk te testen, scannen of onderzoeken, of de beveiliging van authenticatiemaatregelen schenden. De gebruiker mag de toegang van andere gebruikers, host of netwerk tot de App niet hinderen of proberen te hinderen door een virus te verzenden, de app te overbelasten, te spammen, te overspoelen met e-mail, of door malware op onze computersystemen of de systemen van zijn leveranciers te installeren. De Gebruiker mag de app niet gebruiken om de identiteit van een persoon of entiteit na te bootsen of verkeerd voor te stellen.

4.PRIVACY

Raadpleeg ons privacybeleid voor bijzonderheden over onze behandeling van data of voor vragen over privacy en gegevens.

5.VERBODEN GEBRUIK

De App is voor persoonlijk, intern en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker. HET IS DE GEBRUIKER NIET TOEGESTAAN:
  • de App op welke manier dan ook te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, posten, uitzenden, opnemen, bewerken, commercieel exploiteren, toewijzen, overdragen, delen, adverteren, communiceren met het publiek of de app of een deel ervan te verspreiden.
  • de App te gebruiken op een manier die deze App kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden, of andere te storen in het gebruik van deze App.
  • pogingen te doen de App of de broncode ervan te demonteren, te decompileren, er een afgeleid werk van te maken, reverse-engineeren, wijzigen.
  • de App te gebruiken op een manier die volgens de landelijke wetgeving als onwettig wordt beschouwd.

6.INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 De rechten op de teksten, afbeeldingen, logo's en andere elementen die op de App worden getoond, zijn ontworpen door Danone of Nutricia Research, en worden beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die het exclusieve eigendom zijn en blijven van Danone.
6.2 Toegang tot de App verleent geen rechten tot de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's en tekst van Danone/Nutricia Research of derden.

7.FEEDBACK

7.1 Als de Gebruiker klachten, bezwaren of suggesties heeft met betrekking tot het materiaal of de inhoud van de App, of als hij/zij van mening is dat materiaal of inhoud gepubliceerd op deze App inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van de Gebruiker, neem dan onmiddellijk contact met ons op via .
7.2 Wij zullen de klacht zo snel mogelijk behandelen en contact opnemen met de Gebruiker voor meer informatie. Als de gegevens of informatie in de kennisgeving moeten worden aangevuld, vragen wij de Gebruiker om de kennisgeving in te vullen alvorens de App verder te gebruiken. Het tijdstip waarop aanvullende informatie wordt verstrekt, verlengt de periode voor het afhandelen van kennisgevingen.

8.KOPPELINGEN NAAR EN VAN INHOUD VAN DERDEN

De App kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar de inhoud van derden. Deze koppelingen zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Wij hebben geen controle over dergelijke inhoud van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid, inclusief het beleid voor privacy en persoonlijke gegevens.

9.WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Wij zijn constant op zoek naar nieuwe manieren om deze App te verbeteren. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de App zijn geplaatst en de Gebruiker een melding ontvangt voor dergelijke wijzigingen. Als de Gebruiker de App blijft gebruiken, wordt de Gebruiker geacht de bijgewerkte voorwaarden te hebben geaccepteerd. Als de Gebruiker niet van plan is de bijgewerkte voorwaarden te accepteren, adviseren wij de App niet meer te gebruiken.

10.DISCLAIMER

De inhoud op deze App is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Als de Gebruiker vragen of opmerkingen heeft over de gezondheid van zijn/haar kind, moet de Gebruiker advies inwinnen bij zijn/haar arts of een gekwalificeerde zorgverlener. Hoewel wij ons best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in deze App correct is, kunnen wij de nauwkeurigheid van dergelijke informatie niet garanderen en wordt deze verstrekt zonder enige vorm van garantie. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid uitdrukkelijk af en zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of aansprakelijkheid als gevolg van het vertrouwen van de Gebruiker in de informatie in deze App.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2021.

Copyright Nutricia Research. Alle rechten voorbehouden.