Privacybeleid

Met de MyUniqueMoments™-applicatie kunnen zorgverleners belangrijke gezondheidsparameters van zuigelingen en peuters volgen, waaronder slaappatronen, huilpatronen, ontlasting, voedselinname, voedingsniveaus. Ze kunnen ook dagelijkse aantekeningen en opmerkingen maken. De App wordt ter beschikking gesteld aan de verzorgers van de kinderen, ("Gebruikers, of "u") door Nutricia Research B.V ("Nutricia Research", "wij", "onze", "ons").

Voor het leveren van de Diensten verzamelt en verwerkt de App persoonlijke gegevens van de Gebruiker en persoonlijke gegevens van kinderen. Danone Nutricia Research is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, de maatregelen die wij hebben genomen om deze gegevens te beschermen, en de rechten die u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken.

1.Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

(a)Account-gegevens
Om een account in de App aan te maken, is de volledige naam en het e-mailadres van de gebruiker vereist. De gebruiker moet ook een wachtwoord instellen bij het aanmaken van een account. De gebruiker kan een profielfoto van zichzelf en zijn/haar kind instellen - dit is niet vereist. Om een profiel van het kind in de App te maken, zijn de volgende gegevens nodig:
 • Naam kind (bijnaam is ook goed);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht; en
 • De relatie van de gebruiker met het kind
Om de Diensten die door de App worden geleverd volledig te gebruiken, kunt u foto's, video's, enz., uploaden van de ontwikkelingen van uw kind, bijvoorbeeld de eerste stapjes of de eerste verjaardag. Deze gegevens worden gecodeerd en opgeslagen in de Amazon Web Services cloud, die hieronder nader wordt beschreven.
(b)Gevoelige informatie
Om alle functies van de App optimaal te benutten, moet de gebruiker de volgende informatie van het kind verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot zwangerschapsduur bij geboorte, gewicht, lengte en hoofdomtrek bij geboorte, geboortevolgorde, aantal broers en zussen, wijze van bevalling. De gebruiker kan de geboortedatum van de moeder, het hoogste opleidingsniveau van de moeder, de allergiegeschiedenis van de familie, de consistentie van de ontlasting, de voeding, het huilen, het slapen, de symptomen en de medicijngeschiedenis van het kind op te geven. Met de App kan de gebruiker ook persoonlijke foto's uploaden om de gebruikerservaring in de App tijdens het gebruik te verbeteren, wat optioneel en niet verplicht is. Dergelijke gegevens worden alleen verzameld nadat u expliciet de Algemene voorwaarden en dit Privacybeleid accepteert.
(c)Informatie over apparaat en gebruik
Wanneer u de App opent of gebruikt, ontvangt Nutricia Research geaggregeerde gebruiksgegevens. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over uw interactie met de App frequentie en duur van gebruik, gebruikte modules, IP-adres, type webbrowser, versie van mobiel besturingssysteem (waar van toepassing)). Deze gegevens worden verzameld via Google Analytics.
(d)Locatiegegevens
Wij verzamelen uw locatiegegevens indirect via Google Analytics. Uw locatiegegevens zijn geanonimiseerd en worden alleen samen met de locatiegegevens van andere gebruikers gebruikt op de geaggregeerde manier die wordt weergegeven in Google Analytics-rapporten.

2.Doel van gegevensverzameling

Wanneer u onze Diensten gebruikt, maken wij om verschillende redenen gebruik van technologieën zoals Google Analytics om de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen te verwerken, zoals online verkoop, verbetering van producten en diensten, en wetenschappelijk onderzoek. In de onderstaande tabel specificeren wij de categorieën verzamelde gegevens, het doel van de gegevensverzameling en de rechtsgrondslag voor verwerking:
Categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens Doel van gegevensverzameling Rechtsgrondslag voor de verwerking
Account-gegevens Account aanmaken voor het leveren van Diensten en om gepersonaliseerde Diensten te leveren. Dit kan later worden gebruikt voor aggregatie/anonimisering.
 • Toestemming
 • Gevoelige informatie Om de Gebruiker in staat te stellen de groei van het kind te volgen en de Gebruiker inzicht te geven op basis van de verstrekte gegevens.
 • Toestemming
 • Informatie over apparaat en gebruik Inzicht krijgen in de wijze waarop u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Diensten die door de App worden aangeboden, zodat het ontwikkelteam de App continu kan verbeteren en nieuwe functies of producten kan ontwikkelen, en betere diensten kan bieden.
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang
 • Locatiegegevens Locatie-specifieke diensten aanbieden en diensten verbeteren en personaliseren.
 • Toestemming
 • 3.Informatie voor zorgverleners

  Wij hebben niet de intentie om persoonlijke informatie van personen onder de achttien jaar rechtstreeks te verzamelen. Wij zullen alleen door u verstrekte gegevens over uw kinderen verzamelen, zoals hierboven aangegeven. Wij zorgen ervoor dat informatie over kinderen alleen op vrijwillige basis en met toestemming van de betreffende verzorger aan ons wordt verstrekt. De informatie van de kinderen wordt verzameld om ons in staat te stellen geïnformeerde, gepaste en op maat gemaakte diensten te verlenen aan de relevante zorgverleners. In geen geval zullen wij de gegevens van de kinderen gebruiken om berichten rechtstreeks naar die kinderen te sturen.

  4.Hoe wordt de persoonlijke informatie opgeslagen en gedeeld?

  Wij slaan uw persoonlijke gegevens op die zijn verzameld in de Amazon Web Services-cloud in Singapore, en dus buiten de Europese Economische Ruimte. Amazon Web Services-cloud voldoet aan de beveiligings- en technische vereisten zoals vereist door industriestandaarden en toepasselijke wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/ voor meer informatie. Wij beschermen de veiligheid van uw gegevens met passende waarborgen, zoals standaard contractuele clausules met Amazon Web Services tijdens verzending, en technische maatregelen zoals encryptieprotocollen en software.
  Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de Amazon Web Services-cloud in Singapore, raden wij u aan de App niet te installeren of gebruik te maken van uw recht om te worden vergeten als u dat al hebt gedaan.
  Wij kunnen van tijd tot tijd geanonimiseerde of geaggregeerde informatie delen met onze zakelijke partners. Om de kwaliteit van onze Diensten te verbeteren, kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met derden, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming en veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen overeenkomstig dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

  5.Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang u de Diensten gebruikt en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het up-to-date houden van de Diensten en op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden. Op uw verzoek of wanneer u stopt met het gebruik van de Diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen of anonimiseren, zodat u op basis daarvan niet langer kunt worden geïdentificeerd, tenzij wij wettelijk zijn toegestaan of wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens op te slaan.

  6.Hoe wordt de persoonlijke informatie beveiligd?

  Wij begrijpen dat de beveiliging van persoonlijke informatie belangrijk is. Wij beschermen persoonlijke informatie tegen onbedoelde of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking, toegang, verlies of misbruik door de toepassing van beveiligingstechnologieën en technische en organisatorische maatregelen, zoals pseudonimisering, codering en toegangs- en bewaarmaatregelen.

  7.Gebruikersrechten

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, inclusief het recht om uw toestemming voor gebruik van uw persoonlijke informatie in te trekken. Wij hebben bepaalde maatregelen geïmplementeerd zodat u uw rechten kunt uitoefenen. Wij zetten hieronder op een rij wat deze rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen:
  Recht Wat is het? Hoe oefen u het uit?
  Recht om geïnformeerd te worden Het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. U kunt een lijst raadplegen met alle informatie die wij over u verwerken, zoals vermeld in de bovenstaande tabel. U kunt deze informatie op elk moment controleren door dit privacybeleid te lezen.
  Recht op toegang Het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. U kunt er ook voor kiezen om uw gegevens te downloaden. Ga naar de pagina "Instellingen" als u een kopie van uw gegevens wilt hebben.
  Recht op rectificatie Het recht om eventuele onvolledige/onjuiste gegevens die we over u hebben te corrigeren en/of bij te werken. Met de App kunt u uw accountgegevens en door u ingevoerde gevoelige gegevens wijzigen. Als er iets niet direct in de App kan worden gecorrigeerd, kunt u ons een e-mail sturen:
  Recht om toestemming te verwijderen/in te trekken Het recht om uw toestemming in te trekken of het recht om te vragen dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen en uw account permanent sluiten. Als u uw account wilt sluiten en al uw persoonlijke gegevens en gegevens van het kind die in de App zijn ingevoerd wilt verwijderen, kunt u dit doen door de sluiting van uw account aan te vragen op de instellingenpagina.
  Recht op beperking van verwerking Het recht om te vragen dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van alle of een deel van uw persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u ons een e-mail sturen op en uw verzoek toelichten. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
  Recht op overdraagbaarheid van gegevens Het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een veelgebruikt machinaal leesbaar formaat. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te downloaden, inclusief al uw persoonlijke gegevens en de gegevens over uw kind die in de App zijn ingevoerd. De gegevens zijn in JSON-indeling, een industriestandaard, en kunnen eenvoudig in andere systemen worden geïmporteerd.

  8.Neem contact met ons op

  Als de Gebruiker vragen, opmerkingen of klachten heeft over de persoonlijke gegevens en gegevens die in de App zijn ingevoerd, kan de gebruiker contact opnemen met Nutricia Research door een e-mail te sturen naar .

  9.Klachten

  Als u klachten heeft over hoe Nutricia Research met uw privacy omgaat, kunt u een klacht indienen bij de landelijke toezichthoudende voor gegevensbecherming.
  De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens, de contactgegevens zijn te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Deze privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2020.